06.02.2009 22:53

Jak se stát členem sdružení

Pokud se chcete stát členy občanského sdružení Dobrák, musíte splňovat následující podmínky:

  • Členem sdružení může být jen fyzická osoba (starší 18 let)
  • Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení - zašlete ji e-mailem, pozveme na další schůzku. Pro přijetí člena je potřeba souhlas nadpoloviční většiny výboru sdružení.
  • Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

Členství zaniká:

  • doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení,
  • rozhodnutím členské schůze o vyloučení,
  • nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech,
  • úmrtím,
  • zánikem právnické osoby — člena sdružení,
  • zánikem združení

—————

Zpět


Kontakt

Občanské sdružení Dobrák

Dobročovice 38
250 82 Úvaly
IČO: 26562332Pokud byste rádi inzerovali na našich webových stránkách či jiným způsobem podporovali naše sdružení, napište nám!

 Naši sponzoři


původní stránky naleznete zde