Hřiště

Pro přehlednost shrnujeme průběh výstavby dětského hřiště. Fotografie jsou k nahlédnutí na našich  webových stránkách .

2009
Místní akční skupina (MAS) Region Pošembeří vyhlásila v pondělí 24. 8. 2009 první kolo příjmu žádostí pro čerpání prostředků alokovaných na realizaci Strategického plánu (SPL) Náš Region v rámci Programu rozvoje venkova. Občanské sdružení Dobrák podalo žádost o dotaci v září 2009.

2010
Dne 31. 3. 2010 byla dotace schválena a 17.  5. 2010 byla podepsána Dohoda o poskytnutí dotace. Hřiště se bude stavět na zahradě bývalé školy v Dobročovicích, kterou si OS Dobrák pronajalo od obce Dobročovice. Obec Dobročovice rovněž zajistí předfinancování projektu. Okamžitě po podepsání smlouvy začalo sdružení s výběrem dodavatelů. Ve vyhlášeném poptávkovém řízení na výběr dodavatele pro výstavbu herních prvků byla vybrána firma Gerlich Odry, veškeré další práce (terénní úpravy a stavební práce) provede firma Mores a.s a zahradnické práce vykoná firma Zahrady Gut. Vzhledem k tomu, že se podpis smlouvy s obcí o převodu finančních prostředků o více než půlrok opozdil, byli jsme nuceni veřejně požádat dobročovické občany o příspěvek a domluvit se s dodavatelskými firmami, aby veškeré práce prozatím provedly na dobré slovo. Seznam dárců je k nahlédnutí zde. V srpnu proběhly terénní práce. V září montáž prvků a zbudování dopadové plochy. 9. 10. 2010 se nám ještě podařilo uskutečnit Den otevřených dveří,  účast dětí i rodičů byla hojná.

2011
Dne 2. 4. 2011 se uskutečnila brigáda na úklid hřiště. V průběhu měsíce dubna proběhly dokončovací terénní úpravy, výsadba zeleně, výsev trávníku, úprava vstupní brány, zbudování ohniště, zabezpečení studny, dodání informační cedule. Po vzejetí trávníku se zabudovaly lavičky a pravidelně se zalévaly zasazené stromy a keře. Dne 27. 4. 2011 proběhl na hřišti monitoring z MAS Pošembeří, byly zkontrolovány veškeré dokumenty a v pondělí 2.5.2011 vše předloženo na SZIF. Dne 9. 5. 2011 proběhla kontrola SZIF na hřišti. Na webových stránkách sdružení je k dispozici Závěrečná zpráva předkládaná na SZIF. Dne 25. 6. následovalo Slavnostní otevření hřiště.

2012 - 2016
Minimálně po dobu 5 let je potřeba zpracovávat každoroční zprávu o udržitelnosti projektu, hřiště udržovat a provozovat.

Náklady na kompletní výstavbu hřiště činily 370 400, z čeho 37 040 Kč byl příspěvek obce a 333 360 Kč bylo financováno Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR.
 

Zde se můžete přečíst závěrečnou zprávu předkládanou na SZIF, autor Olga Šebková.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR.

 

 

 

 


Fotografie z průběhu výstavby hřiště naleznete zde.

Další fotografie z akcí konajících se nejen na hřišti naleznete v sekci Fotogalerie


Kontakt

Občanské sdružení Dobrák

Dobročovice 38
250 82 Úvaly
IČO: 26562332Pokud byste rádi inzerovali na našich webových stránkách či jiným způsobem podporovali naše sdružení, napište nám!

 Naši sponzoři


původní stránky naleznete zde