Občanské sdružení Dobrák

Občanské sdružení Dobrák bylo založeno 1. 2. 2009, kdy byl podán návrh na registraci. Registrace byla provedena 8. 4. 2009.

Kmenoví členové: Ing. Olga Šebková, Romana Uchytilová, Veronika Hrdličková,
Spřízněné pomáhající duše: Filip Šebek, Jaroslav Uchytil, Lubomíra Šustrová, Jirka, Mgr. Pavel Hromádka, MgA. Daniela Hromádková, Ing. tomáš Hrdlička, Michaela Černá, Ing. Petr Černý, Mgr. Zuzana Svobodová (předsedkyně sdružení)
Zakládající členové si vytkli za cíl povznést ducha obce, tzn. udělat něco pro to, aby se v obci něco dělo a o obci vědělo. Vzhledem k tomu, že v Dobročovicíh nemáme hospodu, školu, školku ani jiný veřejný vnitřní prostor, snažíme se pořádat akce jak pro malé, tak velké a obec družit dohromady. Získali jsme dotaci na výstavbu dětského hřiště, pořádáme kulturní akce, obnovujeme původní tradice. V průběhu celého roku zajišťujeme pro obyvatele Dobročovic aktivity jako jsou například: zájezdy do divadel, hudební koncerty, tvořivé dílny, Pálení čarodějnic, Posvícení, Dětský den, Vítání občánků, Vítání jara, vynášení Morany, Halloween, brigády apod. Postupem času některé naše aktivity přebírají jiné organizace v obci. Aktivně spolupracujeme se „sousedním“ občanským sdružením SOSák ze Sibřiny a podílíme se na akcích pořádaných oú Dobročovice.

Cíle občanského sdružení DOBRÁK

•    rozvoj kultury,
•    obnova tradic a kulturních zvyků,
•    podpora sounáležitosti občanů, seznámení a spřátelení obyvatel obce,
•    aktivní vytváření příjemného prostředí v obci,
•    zapojení obyvatel do činností souvisejících s děním v obci,
•    příprava kulturních akcí a volnočasových aktivit pro obyvatele Dobročovic,
•    prevence sociálně patologických jevů, zejména u dětí a mládeže,
•    výstavba dětského a multifunkčního hřiště a aktivity s tím spojené.

 


Základní informace

Návrh na registraci os Dobrák byl podán 1.2.2009

Zde si můžete prohlédnout naše Stanovy.

Registrace byla provedena 8.4.2009

Členem OS Dobrák se můžete stát takto.

 


Nejdůležitější aktivity

  • získání dotace na výstavbu dětského hřiště
  • zavedení tradice "Vítání občánků"
  • pořádání tradičních kulturních a společenských akcí (Pálení čarodějnic, Den dětí, Posvícení) a zavedení nových (zdobení vánočního stromu, lampionový průvod, sportovní odpoledne)
  • výtvarné díly
  • pořádání koncertů a zájezdů do divadel
  • spolupráce se SOSákem

Kontakt

Občanské sdružení Dobrák

Dobročovice 38
250 82 Úvaly
IČO: 26562332Pokud byste rádi inzerovali na našich webových stránkách či jiným způsobem podporovali naše sdružení, napište nám!

 Naši sponzoři


původní stránky naleznete zde